Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

94 nước, 14 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ