kittestdomx
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 654, Thắng: 287, Thua: 367, Điểm: 1517

Các trận gần đây của kittestdomx

  • Cờ úp - 16 giờ trước
    kittestdomx 1522 0
    vs
    Anonymous 0 0