kittestdomx 1522 -14
Ngocnghiem 1571 +14

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

45 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết