JoeHuynh 1540 +12

Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

66 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ