sonhuypro 1665 +14
phong0506 1611 -14

Kiểu: Cờ tướng, 21/4/2024

72 nước, 18 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết