phong0506
  • Cờ tướng: Số trận: 1108, Thắng: 623, Thua: 465, Điểm: 1543
  • Cờ úp: Số trận: 859, Thắng: 419, Thua: 440, Điểm: 1623

Các trận gần đây của phong0506