Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 28/4/2024

41 nước, 3 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua