X90862820
 • Cờ tướng: Số trận: 119, Thắng: 33, Thua: 86, Điểm: 1243
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của X90862820

 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  X90862820 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  X90862820 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  X90862820 1280 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 tuần trước
  X90862820 1280 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  X90862820 1280 0
 • Cờ tướng - 29/4/2024
  X90862820 1280 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 28/4/2024
  X90862820 1304 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 28/4/2024
  X90862820 1304 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/4/2024
  X90862820 1304 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/4/2024
  X90862820 1304 0
  vs
  Anonymous 0 0