Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

18 nước, 1 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua