Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 30/4/2024

6 nước, 1 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ