Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6/5/2024

39 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua