V19291267
 • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 1, Thua: 4, Điểm: 1349
 • Cờ úp: Số trận: 892, Thắng: 371, Thua: 519, Điểm: 1337

Các trận gần đây của V19291267

 • Cờ úp - 3 giờ trước
  V19291267 1337 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 giờ trước
  V19291267 1337 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  V19291267 1337 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  V19291267 1368 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  V19291267 1368 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  V19291267 1368 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  V19291267 1368 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  V19291267 1368 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  V19291267 1368 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  V19291267 1368 0
  vs
  Anonymous 0 0