V19291267
 • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 2, Thua: 4, Điểm: 1361
 • Cờ úp: Số trận: 1993, Thắng: 823, Thua: 1168, Điểm: 1305

Các trận gần đây của V19291267

 • Cờ úp - 7/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  V19291267 1329 0
 • Cờ úp - 7/5/2024
  V19291267 1329 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  V19291267 1262 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  V19291267 1262 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  V19291267 1262 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  V19291267 1262 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  V19291267 1262 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  V19291267 1262 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  V19291267 1262 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6/5/2024
  V19291267 1262 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5/5/2024
  V19291267 1262 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  V19291267 1245 0