Colddog 1405 +20
Phi.Quang 1484 -20

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

49 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua