Colddog
  • Cờ tướng: Số trận: 8, Thắng: 4, Thua: 4, Điểm: 1378
  • Cờ úp: Số trận: 11285, Thắng: 5744, Thua: 5526, Điểm: 1627

Các trận gần đây của Colddog

  • Cờ úp - hôm qua
    Colddog 1566 0
    vs
    Anonymous 0 0