Colddog
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 3, Thua: 4, Điểm: 1378
  • Cờ úp: Số trận: 10001, Thắng: 5061, Thua: 4925, Điểm: 1402

Các trận gần đây của Colddog

  • Cờ úp - hôm qua
    Colddog 1514 0
    vs
    Anonymous 0 0