Colddog
 • Cờ tướng: Số trận: 6, Thắng: 3, Thua: 3, Điểm: 1387
 • Cờ úp: Số trận: 5261, Thắng: 2578, Thua: 2676, Điểm: 1315

Các trận gần đây của Colddog

 • Cờ úp - hôm qua
  Colddog 1327 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Colddog 1353 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Colddog 1404 -17
  vs
  bvbb 1377 +17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Colddog 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Colddog 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Colddog 1461 0
  vs
  Anonymous 0 0