Hungyen 1629 -12
andanh2803 1721 +12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

92 nước, 16 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua