andanh2803
  • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 7, Thua: 6, Điểm: 1381
  • Cờ úp: Số trận: 22709, Thắng: 12869, Thua: 9840, Điểm: 1722

Các trận gần đây của andanh2803