andanh2803
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 7, Thua: 5, Điểm: 1396
  • Cờ úp: Số trận: 7204, Thắng: 4021, Thua: 3183, Điểm: 1615

Các trận gần đây của andanh2803