Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

7 nước, 0 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua