Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

5 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ