Quân đen 0 0
davidhuy 1566 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

53 nước, 9 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua