davidhuy
 • Cờ úp: Số trận: 15482, Thắng: 7787, Thua: 7687, Điểm: 1574
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của davidhuy

 • Cờ úp - 39 phút trước
  davidhuy 1574 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  davidhuy 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1566 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  davidhuy 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  davidhuy 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1581 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1581 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  davidhuy 1566 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  davidhuy 1566 0
  vs
  Anonymous 0 0