davidhuy 1566 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

26 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ