davidhuy 1581 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

66 nước, 13 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ