davidhuy 1581 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

12 nước, 2 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ