davidhuy 1566 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

43 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua