Li.A 1491 -18
Ngocnghiem 1437 +18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

37 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua