Li.A
  • Cờ tướng: Số trận: 18, Thắng: 5, Thua: 13, Điểm: 1320
  • Cờ úp: Số trận: 530, Thắng: 270, Thua: 258, Điểm: 1429

Các trận gần đây của Li.A

  • Cờ úp - 16 giờ trước
    Tam1971 1671 +7
    vs
    Li.A 1456 -7