Ngocnghiem 1455 -14
Li.A 1473 +14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

41 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua