Ngocnghiem 1427 +18
Li.A 1501 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ