Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

66 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua