D36293402
 • Cờ tướng: Số trận: 973, Thắng: 398, Thua: 546, Điểm: 1359
 • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1380

Các trận gần đây của D36293402

 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  D36293402 1359 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 5 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  D36293402 1359 0
 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  D36293402 1359 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  D36293402 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  D36293402 1326 0
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  D36293402 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  D36293402 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 10 giờ trước
  D36293402 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  D36293402 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  D36293402 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 11 giờ trước
  D36293402 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1344 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  D36293402 1344 0
  vs
  Anonymous 0 0