Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

47 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua