Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

36 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ