Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

46 nước, 7 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua