Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

88 nước, 8 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua