Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

18 nước, 1 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua