Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

80 nước, 10 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua