Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

88 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ