Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

57 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ