Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

62 nước, 11 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ