Khenbeo1234 2137 +14
vuong588 2281 -14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

62 nước, 12 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua