vuong588
  • Cờ úp: Số trận: 11047, Thắng: 7081, Thua: 3941, Điểm: 2069
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vuong588