vuong588
  • Cờ úp: Số trận: 11887, Thắng: 7565, Thua: 4297, Điểm: 2056
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vuong588