sonhuypro 1794 +17
buss21 1819 -17

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

146 nước, 24 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết