buss21 1802 -17
sonhuypro 1811 +17

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

41 nước, 6 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ