thualuon 1373 -13
Gthapdan 1428 +13

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

37 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ