Gthapdan
 • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1377
 • Cờ úp: Số trận: 518, Thắng: 251, Thua: 266, Điểm: 1418

Các trận gần đây của Gthapdan

 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Gthapdan 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Gthapdan 1418 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Gthapdan 1418 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Gthapdan 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Gthapdan 1448 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Gthapdan 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0