Gthapdan 1448 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

47 nước, 3 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua