nguyenpham 1802 -24
Thanhvn0404 1598 +24

Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

37 nước, 7 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ