Thanhvn0404 1666 -10
sonhuypro 1793 +10

Kiểu: Cờ tướng, 8/6/2024

49 nước, 8 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua