sonhuypro 1803 +10
Thanhvn0404 1656 -10

Kiểu: Cờ tướng, 8/6/2024

90 nước, 15 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ