Magis 1822 -17
nghiatq2005 1773 +17

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

57 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua